24 03 2010

Seyreyle Güzel Kudreti Mevlam Neler Eyler-Ender Doğan+Sözler


Seyreyle güzel kudreti Mevla neler eyler Allah’ sığın adl-i Teala neler eyler Elbet yürüdür fermanını Kadir-u Kayyum Herkese layık sırrı tecella neler eyler LUTFİ der-i dergahı İlahi’de sebat et Nazlı niyaz et Hakk’a temenna neler eyler

 

 

Başka bir adreste anlaşılamayan kelimelerin anlamlarıyla beraber:


(Seyreyle güzel, Mevlâ’nın kudreti neler eyler / Allah’a sığın, yüce (İlâhî) adalet neler eyler… )

(Sevgili’ye gönül vereli ben candan usandım / Derdime düştükten (beri) dermandan usandım.)

(Suları bozulmuş, içtikleri kalp; Hazreti Hakk’a / Bir an dahi ettiğim isyandan usandım.)

(Yönelmem başkasına tevbeler olsun / Bu ana kadar ettiğim isyandan usandım.)

(Deli gönül pervane gibi yanmayı ister / Sabah ve akşam ah ile inlemeden usandım.)

(Ayrılık gözyaşı dökmeye mecalim kalmadı / Yârime kavuşma dilerim; iç acısından usandım.)

(Gönül âşk ile tutkun oldu; gayrisinden geçti / Ben insan sohbetinden dost görüşmesinden usandım.)

(Çünkü zamane insanlarından zerre vefa bulamadım / Yüzleri dost, özleri (içleri) düşmandan usandım.)

(Kudretine hayret kaldığım Hakk’ın ismini anayım / Çokluk ile insanlarla görüşmekten usandım.)

(Kuddû»sî’ye (Hak’tan) gayrisi vahşet görünerek / Kuddû»sî der ki: ‘Her ne var ise ondan usandım.’ )Seyreyle Güzel
Kudreti Mevla Neler Eyler

Seyreyle güzel Kudret-i Mevlâ neler eyler
Allah’a sığın, Adl-i Taalâ neler eyler

Canan’a gönül vereli ben candan usandım
Hem düşeliden derdime dermandan usandım

Suları şikest, meyleri kalp Hazreti Hak’tan
Bir ane değin ettiğim isyandan usandım

Meyl eylemesem gayrisine tevbeler olsun
Bu ane değin ettiğin isyandan usandım

Pervane gibi yanmağı ister deli gönlüm
Her şam-u seher ah ile efgandan usandım

Kalmadı firak giryesine sonra mecalim
Vuslat dilerem Yâr’ime hicrandan usandım

Işk ile enes oldı gönül geçdi sivadan
Ben sohbet-i nas ülfet-i yârandan usandım

Çün zerre vefa bulmadım ihvan-ı zemandan
Şol yüzleri dost özleri düşmandan usandım

Vird edeyim İsmi’n hemen Hayret-i Hakk’ın
Kesret ile ünsiyet-i insandan usandım

Kuddû»sî’ye vahşet golüben cümle sivadan
Der her ne ki ağyar var ise andan usandım
Kuddû»sî

BİLİNMEYEN KELİMELER

Şikest: Kırılmış, kırık, kırma, kırılma, yenilmiş, mağlubiyet
Mey: Şarap, bâde, hamr
Şam: Akşam
Girye: Ağlama, gözyaşı dökme
Firak: Ayrılık
Vuslat: Kavuşma, buluşma
Hicran: İç acısı, ayrılık, keder
Enes: Ünsiyet, tutkun, bağlı,
Siva: Masiva, başka, gayri,
Sohbet-i nas: İnsanlarla sohbet
Ülfet-i yârandan: Dost görüşmesi
Kesret: Çokluk, sıklık, bir şeyin ekserisi ve muazzamı, bolluk


 

  

 


 

4561
0
0
Yorum Yaz