15 10 2009

Hedefteki Mabet:Mescid-i Aksa

Hatice Kara / Özgün Duruş Gazetesi Geçtiğimiz hafta içinde, Mescid-i Aksa büyük bir olaya daha tanıklık etti. İsrail askerlerinin denetiminde Mescidi Aksa’ya giren aşırı dinci Yahudiler, mescidi yıkmaya yeltendi. Bu komploya karşı çıkan Filistinliler ile Yahudiler arasında çatışma çıktı ve onlarca kişi yaralandı. Görüntüler intifada günlerini hatırlatıyordu. İkinci İntifada’nın (28 Eylül 2000) başladığı tarihin yıldönümüne yakın yaşanan bu olaylar, Mescid-i Aksa’nın önemini yeniden dünya gündemine taşıdı. İşte Mescid-i Aksa’nın dünü, bugünü ve yarın olabilecekler…   1)Mescid-i Aksa’nın Müslümanlar için önemi nedir? Kaynaklara göre Mescid-i Aksa’yı ilk inşa eden kişi Hz. Süleyman’dır (a.s.). Mescid-i Aksa, yeryüzünün ikinci mabedi, Müslümanların ilk kıblesi ve son peygamberin miraç durağı olan kutsal bir mekândır. “Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed’i) bir gece Mescid-i Haram’dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz o, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.” (İsra Suresi: 1) İsra suresinin ilk ayetine göre, “Mescid-i Aksa ve çevresi (Mısır, Suriye, Ürdün, Lübnan ve Filistin’in tamamı) bereketlendirilmiştir.”   “Aksa” kelimesi “en uzak” anlamını taşıyor. Mescid-i Aksa ise Mekke’ye olan uzaklığından dolayı böyle adlandırılmış.   Bazı tarihi kaynaklarda Kudüs`ün M.S. 70 yılında yıkıma uğratıldığı Beyti Makdis’in de bu olayda yıkıldığı ifade edilmektedir. Ancak bu mekân yine bir mabet olarak biliniyor ve Beyti Makdis’in kalıntıları da ko... Devamı