15 10 2009

Nakşiliğin Prensipleri

قBu prensipleri kısaca ifade etmek gerekirse : 1. Hûş der-dem : Allah'dan gafil olmamak ve her zaman dikkatli, uyanık ve Allah ile beraber bulunmaktır. 2. Nazar ber-kadem :Daima ayak ucuna bakıp yersiz bakışlarla düşünce ve fikri bulandırmamak. 3. Halvet der-encümen :Zahiren halk ile ve bâtınen, ruhen Hakk ile olmaktır. 4. Sefer der-vatan : Kemal ve vuslat için manevi yolculuktur. Yani kötü huylardan iyi huylara hicrettir. 5. Yâd Kerd : Hem kalp ve hem de dil ile zikre devam etmektir. 6. Bâz geşt : "İlahî ente maksûdî ve rıdâke matlûbî" demektir. 7. Nigâh daşt : Kalbi nefsani duygulardan korumak ve onu imar etmektir. 8. Yâd daşt :Masivayı gönülden atmak ve kainattaki kesrette ilahi vahdeti müşahade etmektir. 9. Vukûf-ı zamânî : Vird ve zikri vaktinde eda etmektir ve vaktin kıymetini bilmektir. 10. Vukûf-ı adedî :Vird ve zikrin adedine dikkat etmek, kalb ve bedeni disipline etmektir. 11. Vukûf-ı kalbî : Daima Hakk'ın huzurunda bulunduğunu düşünmek, zikirde başı sağ tarafa eğmek ve gönle yönelmektir. Devamı