23 01 2010

Bazı Şehirlerimizin Kelime Anlamları

  Van Van’ı Asur kraliçesi Semiramis kurdu. Bundan dolayı şehre “Şahmirankent” adı verildi. Daha sonra Persler döneminde buraya Van adında bir vali geldi ve şehri bayındır hale getirdiğinden şehre onun adı verildi. Uşak Çocuk veya genç adının halk dilinden söylenişidir. Bazı rivayetlere göre ise uşak (ayınla söylenişi) kelimesinin aşık kelimesinden geldiği söylenmiştir. Tekirdağ Adını, kıyı boyunca uzanan Tekirdağlarından almıştır. Tokat Eski adı “Komana Pontika”idi. Tokat adının Pontika adının halk arasından değişmiş şeklidir. Trabzon “Trapezus” sözcüğünden gelir. Anlamı dörtköşe’dir. Tunceli Burada bazı maden yataklarının bulunmasından dolayı şehre Tunceli adı verilmiştir. Yani tunçülkesi demektir. Sakarya Adını sınırları içinden geçen Sakarya nehrinden alır. Samsun Eski adı “Amisos”dur. Samsun ismi bu kelimenin halk arasından değiştirilmesidir. Sivas Adının nereden geldiği konusunda her hangi bir kayda rastlanmamıştır. Siirt Siirt adının Keldani aslından geldiği ve şehir anlamına geldiği söylenir. Diğer bir ravayete göre ise Sert kelimesinin bozulmuş şeklidir. Rize Kafkas kökenli bir kelime olduğu sanılmaktadır. Ordu Eski adı “Kotyora”dır. Halk tarafından bu isim değişikliğe uğramıştır. Niğde İlkçağda bölgede Nagdoslular adlı bir kavim yaşadığından bu şehre isimlerini vermişler. Arap kaynakları şehre “Nekide veya Nikde” demişlerdir. Halk ise şehre Niğde adını vermiştir. Nevşehir Onsekizinci yüzyıla kadar şehir bir köydü ve adı “Muşkara” idi. Daha sonra Nevşehirli Damat İbrahim Paşa köy&uu... Devamı