09 05 2010

Neden Hep Yorgunuz

Kişi “yorgunum” der check up ve taramalardan geçer. Hiçbir şey bulunamaz. Dinlenmek ile geçmeyen tahlil bulgusu ve organik bulgu göster meyen yorgunluklar depresyonun bir türüdür yani örtülü maskelenmiş bir depresyondur. Ya da atipik depresyon olarak da bilinir. Tek belirtisi yorgunluktur. Depresyonun sekiz belirtisinden birisi enerji azalması dır. Bu belirti daha ön plana çıkar ama depresyonun tipik hüzün elem keder duyguları pek yaşanmaz. Kimlerde görülür? Depresyona yatkın bazı kişilikler vardır. Stres altında hemen ümitsizliğe karamsarlığa düşen mükemmeliyetçi kişilerdir. Her şey iyi mükemmel kusursuz gitsin isterler. Kendilerine ekstra sorumlu luk yüklerler. Yani hayatın o insanın yaşaması gereken in dışında ailelerinin arkadaşlarının dostlarının bütününün hatta toplumun hükümetin her türlü sorumluluğunu kendi üzerlerine alırlar. Bu da zihinsel yüklenmeye neden olur. Bu durum düşünce süreçlerini yavaşlatır bellekte zayıflamaya neden olur. Kişilerin beklentileri yüksek yapabildikleri düşük olduğu için zihinsel yorgunluk bedensel yorgunluğa dönüşmeye başlar. Belirtileri nelerdir? Kişinin enerjisi azalmıştır. Bir bardağı bile dinlene dinlene yıkıyor merdiveni dinlene dinlene çıkıyordur. Sürekli yatma eğiliminde olur hiçbir şey yapmaz gider yatar. Yatağını hiç toplamaz. Bu kişiler tembel üşengeç zannedilir Halbuki kişinin yorgunluğu istem dışı bir durumdur. Unutkanlık konsantrasyon güçlüğü görülebilir. Bu kişiler yatakta yatar ama uyumuyordur. Kesik kesik uyudukları için gece uyku kalitesi de bozuktur. Bu kişilerde beyinde enerji düzeyi ile ilgili olan kimyasal maddeler serotonin ve noradrenalin azalmıştır.... Devamı