15 10 2009

Hafıza Teknikleri-Hafızlık

Lisan öğrenmenin , ezberlemenin teknikleri vardır.

Radyoda filân anlatıyorlar. Adam kırk - elli kişiyi diziyormuş da , hepsinin ismini sorduktan sonra bir defada tekrar ediyormuş.

Bunların tekniklerini de öğrensin ! Hafızayı iyi kullanma teknikleri...

Benim âcizâne yazdığım bir kitapta da ( Başarının Prensipleri ) böyle bir bölüm var ; oraları okusun kardeşlerimiz !

Hafızanın çeşitleri vardır ; göz hafızası , kulak hafızası... vs .

Ömer Ziyâeddin Efendi de kuvvetli hafızmış . Buhârî - yi Şerif de ezberindeymiş ,
onu da ezberlemiş . Altı saatte Kur'an-ı Kerimi okurmuş , hatim indirirmiş .

EZBERLEYEBİLMEK BİR MEZİYET :

Peygamber Efendimizin öğretim metodunu bilmek lazım !

Peygamber Efendimiz , farzların hepsini bir oturuşta sıralamazdı .

Al sana 54 tane farz… Tıkır tıkır , tıkır tıkır… Kim hatırında tutacak ?
Kağıt kalem yok o devirde… sonra ümmi adam…

Mesela bugün 20. Yüz yıl da bile , adam bana geliyor da “ Elem neşrahleke suresini ” ezberleyemiyor.

Ezberleyemiyorum diyor. Beş satır , altı ayet sureyi ezberleyemiyor.

Bir “ Elem neşrahleke ” suresini haftalardır ezberleyemiyor .

Demek ki ezberleyebilmek bir meziyet , güzel bir şey .

Bu çağı değerlendirmek lazım , bu imkanları güzel yolda kullanmak lazım .

BAZI ŞEYLERİN UNUTULMASI BİR NİMET :

Unutmak insan zihninin bir işi...

O da lâzım , çünkü unutma olmazsa , yeniden alacak yer de kalmaz.

Bazı şeylerin unutulması da bir nimet...

Üzüntülerin unutulması lâzım , onların kafada yer etmemesi lâzım !

İLMİN ÂFETİ UNUTMAKTIR
BAZI ŞEYLERİ UNUTMAMAK İÇİN TEDBİR ALMAK LÂZIM :

Ama bazı şeyleri unutmamak için tedbir almak lâzım !

“ Âfetü’l ilmî en-nisyânü ” diyor Peygamber Efendimiz .

“ İlmin âfeti , unutmaktır . ” Okuyor – okuyor , hatırında kalmıyor .

Cebi delik gibi. Dinliyor , unutuyor . Okuyor , unutuyor .

Unutmak , bu bir âfet .

Bazı insanlar da unutmuyor , hafızası kuvvetli oluyor.

Allah , çelik gibi , kale gibi , demir gibi sağlam bir hafıza vermiş , duyduğu şey sanki mübarek taşın üzerine kazılmış, yazılmış gibi , hemen hatırında kalıyor , hiç unutmuyor .

HAFIZLIK KONSANTRE ÇALIŞMAK İSTER :

Hafızlık konsantre çalışmak ister .

Evine bile gitmeyip Kur'an Kursunda devamlı çalışıp kısa zamanda bitirmek en doğrusudur. Ama , onu yapamayacak okula devam ediyor ; tamam .

Devam ederken yapacak ; tamam . Yazları çalışacak , akşamları çalışacak ; tamam...
Bir yolla ilgisini devam ettirip bu işi başarmaya çalışsın !

ZİHNİN AÇILMASI İÇİN BAL ŞERBETİ :

Kur'an kursunda okuyorum. Zihnimin açılması için ne tavsiye edersiniz ?

Bal şerbeti içmesini tavsiye ederim . Balı bardağa koysun, karıştırsın. Biraz tatlı geliyorsa içine yarım limon sıksın , içsin ! Çünkü bal enerji verir ve hafızasını kuvvetlendirir .

Bir de üzüm yesin . Üzümün de şekeri doğrudan doğruya insanın beynine faydalı olur, onun güçlenmesine sebep olur. Kuru üzüm veya taze üzüm yemek suretiyle enerjisini arttırsın !

HAFIZA ZAYIFLIĞINI NEDENLERİ :

Tasavvufî yönden Risâle-i Kuşeyriyye de yazar ki , " İnsanın gözü harama bakarsa , takılırsa hafıza zayıflar . "

Şimdi bu tehlike hepimiz için vardır .

Meselâ bana , dergilerimiz var , çeşitli faaliyetlerimiz var , aktüaliteyi takib etmem için günlük gazeteler geliyor .

Her sayfasında müstehcen haber , müstehcen resim... Yüz kızartıcı... Eve sokulacak şeyler değil yâni... Bunlar insanın hafızasını zayıflatır . Sokağa çıksa nâmahreme baksa , zayıflar .
KUR’ANIN EZBERLENMESİ :

Sonra her gün bir miktarını ezberlemek lâzım ! Kur'an-ı Kerimden ezber yapılacak .

E , nasıl olacak ? Sondaki en küçük surelerden başla , o sûreleri ezberle ezberle ;
Amme cüzünü bitir... Ezberle , ezberle ; Tebâreke cüzünü bitir... Ezberle , ezberle ; Kadsemia cüzünü ( 28. cüz ) bitir… Böylece bir miktar ezberlemesi lâzım .

İnsan bir yemeğin hepsini birden ağzına alıp yutamaz .

Var mı bir tavuğu bütünüyle yutan ?
Ne yapıyoruz ? Bölüyoruz , kesiyoruz , parçalara ayırıyoruz , öyle yiyoruz .

Tamam , Kur'an-ı Kerimi tamâmen ezberleyemeyen bir insan ne yapar ?
Küçük parçalar halinde ezberler .

BABANIN KUSURU :
Efendim , ben hafız olamamışım...

Senin babanın kusuru , baban seni hafız yapmamış .

Senin kendi kusurun da , senin Kur'anı okumaman , ezberlememen.

Baban seni hafız yapmamış ; evlâdını hafız yapan annelerin , babaların başına Allah özel taç giydirecek yarın rûz - ı mahşerde...

E , sen hiç olmazsa kendin ezberle ! Her gün yarım sayfa ezberle veyahut haftada bir sûre ezberle ! Küçük kısa sûrelerden biraz ezber yap !
Bunu yapmıyoruz , yapmamız lâzım !

Kıraat bir , ezber iki... Bir miktar ezberleyeceksiniz ; yarım sayfa , bir küçük sûre vs. Böylece ezberiniz artacak artacak... Niye ?

Çünkü , cennette bir Müslümanın derecesi okuduğu ayetlerin sayısınca olacak.

Allah-u Teâlâ Hazretleri mü'min kuluna diyecek ki :

" Oku kulum Kur'an-ı Kerimi , oku bakalım ! "

Her ayet okuyuşta , derecesi bir derece yükselecek .

Ne kadar ayet biliyorsa , o seviyede kalacak.

Artık cennetteki derecesinin yükselmesi için , insanın ezberindeki ayet miktarını arttırması lâzım !

Kıraat bir ; en aşağı günde bir cüz okumaya kendinizi alıştırın ! Ezber iki , tefsir üç...

EN BÜYÜK GÜNAH NEDİR ? :

Şimdi bu birinci hadis-i şeriften ne dersler çıkarttık .

Tabiî bir kere Kur'an-ı iyi bilmediğimiz için öğrenmemiz gerektiği dersini çıkarttık.

Hocam söz veriyorum kendi kendime şimdi içimden eve gittiğim zaman Fâtiha'nın manasını okuyacağım bir , Ayet'el Kürsî'nin manasını okuyacağım iki , tamam bu bana ders oldu , sen işaret ettin.

Fâtihanın manasını okuyacağım , Ayet'el Kürsî'nin manasını okuyacağım ve bundan sonra da Kur'an-ı Kerim'in başından ( Kul euzübi-rabbin nâsi )'den çıkacağım , bütün Kur'an'ı baştan sona öğreneceğim. Bu ders çıkıyor.

Ondan sonra da bu Kur'an-ı Kerime sarılmak lâzım . Her gün , her gün okumak lâzım unutmamak için .

En büyük günah nedir ?

Hırsızlık mı , arsızlık mı , yüzsüzlük mü ? Şu mu ? Bu mu ? Hayır .

Peygamber Efendimiz ( S.A.V ) buyuruyor ki :
" Bir Müslüman için en büyük günah bildiği Kur'an ayetlerini sonra unutmasıdır. "

Neden ? Gevşek tutuyor işi , önem vermiyor , ezberlemişti unuttu .

" Haa bir zamanlar Amme Cüzü'nü babam - anam bana ezberletmişti. "

Şimdi ne haber , şimdi ne haldesin ? "
Unuttum Hocam." Eee en büyük günaha girdin .

" Bir zamanlar Rahman sûresini ezbere biliyordum. Şimdi karıştırıyorum."
En büyük günahtasın .

Onun için okumayı ezberlemeyi kendimize vazife edinelim. Allah (c.c ) bizi yanıltmasın , şaşırtmasın.

KURAN-I KERİMİ UNUTMAK :

Muhterem kardeşlerim ! Kuran - ı Kerimi unutmak iki türlü olur .

Ezberlemiştir sonra üzerine düşmemiştir , Kur'an - ı Kerimi unutmuştur .
Bu çok oluyor, sizin de aranızda vardır. Ezberlediğini unutmak çok büyük bir günahtır . Ezberlediği yeri hatırında tutacak , çalışacak , kuvvetlendirecek.

Bir bu unutmak var... Çünkü Kur'an-ı Kerime önem vermiyor da eskiden ezberlediği yeri unutuyor .

Er Rahmân sûresini ezbere biliyor musun ? Biliyordum ama şimdi okuyamam !

Tebârekeyi biliyordun , oku ! Unuttum . Günah...
Bildiği Kur'anı unutmak günah...
KASETTEN KUR’AN DİNLEMEK CAİZ Mİ ? :

Caizdir. Dinlersin nasıl telâffuz ettiğini öğrenirsin.

Öyle hafızlar biliyorum ki , hafızlığa çalışıyor ; kendisi sayfasını okuyor, bir taraftan teyipten dinliyor. Yine okuyor, yine teyipten dinliyor…

Böylece iyi telâffuz eden bir ağızdan Kur'an-ı Kerimin telâffuzunu öğrenmiş oluyor.
Faydası vardır , tavsiye ederiz. İyi bir hafızın , çok üstad olduğu mâlûm ve müsellem olan bir kimsenin kasetlerini alın , dinleyin ! Güzel öğrenin , güzel okuyun !

İnsan bilse de , bilmese de , bir kıraat tutturdu mu , o bir makama girer .

( Ve rettilil kur'âne tertîlâ ) buyrulmuş ; Kur'anı tertil ile makam ile okumak lâzımdır. ( Zeyyinül kur'âne bi asvâtiküm ) " Kıraatinizi güzel sesinizle zînetlendirin de tesirli olsun ! " buyrulmuş .

AHENK İLE OKUMAK LAZIM :

Onun için Kur'an-ı Kerimi böyle bir ahenk ile okumak lâzım.

Düz , konuşur gibi , hitab eder gibi bir tarzda değil de ; ilâhî okur gibi , tabiri caizse melodi ile makam ile okumak vardır . Peygamber Efendimizin emridir.

Bunu ustalar şu makamdan okuyabiliyor , bu makamdan okuyabiliyor ; mûsikî niyetine okumuyorlar . Uygun olanı Arap lâhnine uygun olarak okumaktır ama ötekiler de câizdir .

Soru : Hafızlığa çalışıyorum. Hafızam zayıf , ne tavsiye edersiniz ?

Zamanla , devam ettikçe açılır. İlk başta olmuyor gibi olur , sonra hafıza kuvvetlenir .

Soru : Hiç bir şey bilmez oldum , hatırlayamıyorum. Benim için dua eder misiniz ?

Bir insanın hafızasının zayıflamasının bir sebebi günahlardır , haramlardır.
İnsan haramlara baktı mı , hafızası zayıflar. Belirgin vasfı budur. Harama bakmak hafızayı zayıflatır. O bakımdan haramlara bakmamak lâzım !

Haramlara bakmayan baba yiğit var mı ?

Çok az ! Televizyon seyrediyor musunuz ? Ediyoruz. Tamam , yandınız.

Çünkü , televizyonda şarkıcı var , televizyonda dansöz var , televizyonda film var... Televizyonda --affedersiniz -- aile hayatının sahneleri var... Televizyonda her şey var... Evin içine her şey giriyor. Evin içi meyhane oluyor , evin içi umumhane oluyor... Evin içi kumarhane oluyor... Evin içi her şey oluyor . Onun için insanın hafızası da gider , feyzi de gider... Allah saklasın , imanı da gidebilir. Allah bizi korusun... Vakit de telef olmasın diye , mümkünse eve sokmamak en iyisidir.

Vakti kitap okuyarak geçirmek , gençleri hayırlı ilimli meşguliyetlerle meşgul etmek daha iyidir. Onu yapabilirse , kurtulur. Onu yapamadığı zaman , hafızam zayıf der , feyzim gelmiyor der , şu der , bu der...
Soru : İmam-hatip lisesi talebesiyim. Hıfzım pek sağlam değil , hıfzımı nasıl kuvvetlendirebilirim. Her şey hıfzıma kolay girmiyor ve bana verilen zekâyı pek kullanamıyorum. Bunun çaresi nedir ?

Bunun çaresi , günahlardan kesilmektir. İnsan günahlara bulaştıkça , haramlara baktıkça , yasak işleri yaptıkça hafızası zayıflar ve çeşitli sıkıntılara düşer. Çaresi takvâdır , günahlardan kesilmektir , haramlardan elini eteğini çekmektir. O zaman düzelir .

Yolu güzel yoldur , çünkü ilim öğrenme yoluna girmiştir. Gençtir , düzelme ihtimali vardır. Ağaç yaşken eğildiği için , işin başından düzeltilmesi sonradan yapılmasından daha kolaydır. Allah gayret versin , iyi olur inşallah...ق

5489
0
0
Yorum Yaz