17 07 2011

Ali Şeriati İnsanı Çözümlüyor..

Ali Şeriati İnsanı Çözümlüyor..
..

İnsan topraktan yapılmış bu büyük zindana konul...duktan sonra bu gizemli ev daima insanla birlikte olan ve maddî olmayan üç hayret verici tecelliye başvurmuştur: din, irfan ve sanat.

Din, insanın kendisiyle varolan dünya endişesinden kendini arındırarak topraktan Allah'a geri dönmesidir. Din, "dünya" olarak gördüğü tabiat ve hayata kutsiyet bağışlayıp âhirete dönüştürmektir. Kutsallık Durkheimin deyimiyle dînin bir bölümü, hatta onun asıl cevheridir.

İrfan, insanın fıtrî âleminin tecellisidir. Kendini burada garip buluyor. Tümü kâinatın mevcudatından oluşan yabancılarla aynı evi (dünyayı) paylaşıyor. İçinde esir bulunduğu bir kafeste yorgunca oyalanmakta, kendini sağa-sola vurarak çırpınmakta, uçmak için çaba göstermektedir. Uzak düştüğü vatanının havasına hasret duymakta. Onun esaretinin mayası ve "kendisinin örtüsü olmuş olan" vücudunu ortadan kaldırmak istemektedir.

Sanatta varolanın seyredemediği ruhtan kaynaklanan bir yansımadır. Kendine karşı varlık âlemini az, soğuk ve çirkin buluyor. Hatta Sartre onu "ahmak!", mânâdan arınmış, ruhsuz ve duygusuz buluyor. O, ızdırap, acı, akıbet endişesi, yüksek uçan bir kalbe, büyük bir düşünceye, mânâ, duygu, bilgi sermayesine rahiptir. Dertsiz, ruhsuz, aşağılık, zevk ve eğlenceye müptelâ olan insanlık arasından çıkıp gelmiştir. Kendisini diğerlerine karşı hep yalnız görüyor. Bu yeryüzü, gökyüzü ve ikisi arasında olan herşeye yabancı.

314
0
0
Yorum Yaz